Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2724 6ae2

rudescience:

gif87a-com:

Ejecting a floppy disk in space

1.44MB of wheeee.

Reposted frombryandbj bryandbj viawredna wredna
7694 fb77 420
Reposted fromEdgi Edgi viasasorizanoko sasorizanoko
8513 db13

a-giant-spider-archive:

i dunno about you guys but if i’m not sure if a snake is venomous or not i don’t think my first step would be to grab & examine its ass 

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viasasorizanoko sasorizanoko
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaHanoi Hanoi
4599 d290 420
Reposted frommentha mentha viajointskurwysyn jointskurwysyn
6619 95fe 420
26.
8353 e1b6 420

Wallpaper #2

Reposted frommyry myry viaawaken awaken
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir vianowaczi nowaczi
0505 da72 420
Reposted fromzciach zciach viainspirations inspirations
1108 c0ee 420
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
2415 5004 420
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viasatyra satyra
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viasatyra satyra
6342 1c7c 420
Reposted frommatiasdak matiasdak viaXavax Xavax
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromoll oll viatazniebieskimi tazniebieskimi
9118 c8ed 420
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viaoll oll
Reposted bycziczispotlightprincessconsuelaJakisproblemncmspsmirekcolorfulvillainthesilenceofthealcoholicpiehusVarjoaValkyrieisnotcominghomechrzrzrzdrozdocreureinyouphilipsonzuoliveattherainbowhidingtonightnoticemestraycatambassadorofdumbEinhornZorromociumpanieTigerleseverakDagarhencytrusowaoberlargehamstercollidercarlandlouisenaichCanadienisabellemonamourYggryfalkowskanitroventkattkoloryzacjamehhh
2530 063e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl