Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7153 adeb 420
Reposted frompiehus piehus viavogel vogel
2586 1e9c 420
Reposted fromblackcandy blackcandy viainspirations inspirations
6770 b770 420
9756 16d6 420
Reposted fromsohryu sohryu viakjuik kjuik
4364 c2d8 420
2003 4762 420
Reposted fromprzemeksic przemeksic viadobby dobby
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viainspirations inspirations
0234 68ff 420
Reposted frommart6na mart6na viamozgmnienieboli mozgmnienieboli
1885 4251 420

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

4562 69fe 420
1922 d2d6 420
Reposted fromzciach zciach viainzynier inzynier
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viadobby dobby
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viadobby dobby
4119 fb82 420
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viadobby dobby
W ogóle te współczesne kobiety to są zabawne. Niby niezależne, wyzwolone, silne i zaradne. Niby nie potrzebują faceta.
Ale mam wrażenie, że żadna nie czuje się piękna, póki nie przyjdzie jakiś bałwan i im po prostu tego nie powie.
Reposted fromumorusana umorusana viafemme-fatal femme-fatal
7535 0da7 420
Reposted fromzciach zciach viaHanoi Hanoi
2683 88cb 420
Reposted byCaptain-ChaosKciukWzupieKciukWzupietaiiHanoikreska-groteskakatkatzurawianiaczkabelatrixnesrait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl