Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0825 b536
Reposted frommidnightfever midnightfever viapapaja papaja
5733 d766 420
Reposted fromsaiwala saiwala
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaglupiasuka glupiasuka
5193 ebb8 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaglupiasuka glupiasuka
1921 0fe6 420
Reposted fromfungi fungi viaZoonk11 Zoonk11
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Kobiety zwykle poddają się nie dlatego, że są zmęczone, ale dlatego, że czują się niedoceniane.
— znalezione.
8463 485f 420
Reposted frommeandoer2001 meandoer2001 vialooziker looziker
1137 b565
Reposted fromrof rof viaHypothermia Hypothermia
2036 c9a0 420
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaitmakesmecalm itmakesmecalm
8654 1b42 420
Skąd ja to znam 😂😂😭😂
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viaoll oll
1698 6db9 420
Reposted fromPool404 Pool404 viaglupiasuka glupiasuka
1777 849c 420
Reposted frommagat magat viaglupiasuka glupiasuka
Reposted bycziczithalliebukazlapelnaradoscimodalnaaChibichanhipotermiiazouzagabryniasqueamish
Reposted byhelplessnessnvmZoonk11blackdramalaparisienneblackdramaszlafmycaprettylitlleliarHanoiwiksz
Reposted byBananimaly-pandzikcarfreitaggrenzlikwasmiloszrealityisabitchfuriefranklymydearprettylitlleliarDontTouchMyLlamaAnneBonnyhappykokeshilionabuumofbitchesandbutterfliesirbjarbirbammalinovopoolunSilentForestcaraminastraycatpetronelanitroventznuhsebnerKryptonitezEveRprimevalghalbadiouskolektywelentariep856reloveutionPolindaMilkyJoeMagoryanschottladennaichpartyhardorgtfopanpancernyjabolmaxwonkostrawberry-fieldsmasterofpuppetskissalonecomplexsofiaschowchowfrogaholiccoolstorybro2307MrCoffe
Reposted byZoonk11IanKacmiura
Reposted byhelplessnessZoonk11Picki91podkrawatemagentXmiuramiscreant-at-lifehexxeelisahPsaikodeadlybrightbytestraycatkogsMuskacookiethiefablezapelnaironii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl