Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viaDeva Deva
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamarghot marghot
3922 b43b 420
Cheer up!
Reposted fromVegelus Vegelus viacarlandlouise carlandlouise
Bush of Kittens
Reposted fromPsaiko Psaiko viadarthsadic darthsadic
1776 ed96 420
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viadarthsadic darthsadic
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viadogs dogs
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viafranklymydear franklymydear
8568 1a97 420
Reposted fromadamkrk adamkrk viainspirations inspirations

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viatomash tomash
1476 d3fe 420
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viaserenite serenite
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafemme-fatal femme-fatal
2912 3730 420
Reposted fromverronique verronique viafemme-fatal femme-fatal
Reposted fromFlau Flau viafemme-fatal femme-fatal
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
9483 3346 420


Need Caffeine
Reposted frombootlegs bootlegs viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl