Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5105 5f87 420
Reposted fromstfn stfn viatfu tfu
3787 5bc8 420
Reposted byrogatydeepbluexLacrimaMioutlinefischikellapkz451xalloca-blueberrygotarinamadhatternessdelvardian
1770 af36 420
Reposted byaniuszkatobecontinuedNomolestarkedavrastrzepyzupsoncarlandlouisekaesekuchenlaparisiennefutureiscomingbitstackergitanalovesweetssztukamatorkamrsmuffincruncheternaljourneytelefonschroedingeralittlewhiteliesbimberowoopenyoureyesxmidnightlovertyteknieecomatosegirlhesiamelavanitetentacleguylexxiepkz451thixophobiathesilenceofthealcoholicjojinthesunszyderadrozdzicrispyboneslanabananaveritas1Toshijasnaaabsolutelyfuckingnotbadassfromhellodysseykhalisnotcominghomeinvisibilityniskowoyoannpszczola91
1162 264e 420
Reposted frommuszynka muszynka vianesrait nesrait
2115 78ae 420
Reposted fromzciach zciach viadarthsadic darthsadic
Reposted frommrrru mrrru viaadlerek12 adlerek12
5081 42b9 420
Reposted fromoll oll viagabrynia gabrynia
1670 7d76
Reposted fromrichardth richardth viaHanoi Hanoi
9139 ce5a 420
Reposted fromkaiee kaiee viaHanoi Hanoi
9916 e7f0 420

myverycrazyworld:

Salem described my life.

2290 9eb1 420
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viaawaken awaken
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaitmakesmecalm itmakesmecalm
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaitmakesmecalm itmakesmecalm
8178 6ecc 420

Insert conspiracy Keenau

Reposted frommyry myry
0652 6e24 420

Can’t reach hot, not since the accident

Reposted frommyry myry
1607 aefa 420
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viatobecontinued tobecontinued
Reposted frombukoz bukoz viaHypothermia Hypothermia
Reposted fromFlau Flau viafranklymydear franklymydear
6022 7ead 420
Reposted fromoll oll viapomoor pomoor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl